Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam Teungku Muhammad HAsbi Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad HAsbi Ash-Shiddieqy text Semarang Pustaka Rizki Putra Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012 2012 Ilmu Tauhid Ilmu Tauhid URN:ISBN:978-979-9430-66-3 URN:ISBN:978-979-9430-66-3